Compliance bevordert de kwaliteit van dienstverlening

Compliance betekent: het geheel van maatregelen dat zich richt op de implementatie, naleving en handhaving van relevante wet- en regelgeving om te voorkómen dat de reputatie van de onderneming aangetast raakt. Om naleving van deze regelgeving binnen de onderneming te borgen, is een beheerste en integere bedrijfscultuur een essentiële voorwaarde.

Een integere bedrijfscultuur is een cultuur waarin de professionele en individuele verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd en gewaardeerd en medewerkers weten wat van hen wordt verwacht bij het uitvoeren van deze complexe en gedetailleerde regels. Aldus kan men de handelingen goed verantwoorden en uitleggen.

Uw know-how als ondernemer, gecombineerd met mijn specifieke kennis en ervaring als compliance officer leveren een effectieve bijdrage aan een beslissende en aantoonbare bijdrage aan het naleven van de relevante regels.