Junglemanagement een risk based approach

Alle wet- en regelgeving voortdurend zelf overzien is onmogelijk. Evenmin als de handhavingsdynamiek van toezichthouders. Om te overleven in het oerwoud van regels is junglemanagement onmisbaar: een risk based approach, die uitgaat van het risico dat toezichthouders sancties opleggen, materieel financiële verliezen ontstaan of de onderneming reputatieschade oploopt. In alle gevallen: doordat niet aantoonbaar aan wet- en regelgeving wordt voldaan.

Beheersing compliance risico’s aantoonbaar maken

Junglemanagement begint met de zorgvuldige analyse van compliance risico’s, met als resultaat een compliance raamwerk. Daarin zijn de concrete compliance risico’s opgenomen, evenals de noodzakelijke beheersmaatregelen. Een monitoringprogramma en een jaarprogramma zijn toegevoegd. Zo wordt de beheersing van de compliance risico’s zichtbaar en aantoonbaar.

Junglemangement: de marsroute

Het managen van de compliance risico’s kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Edwin Weller, Junglemanagement

Initiëren                = het identificeren van de relevante compliance risico’s.
Implementeren = het geheel van maatregelen om alle medewerkers te informeren over de getroffen beheersmaatregelen.
Monitoren            = het geheel van maatregelen om toe te zien op naleving.
Rapporteren       = het informeren van het bestuur en toezichthouder(s) over de effectiviteit van de compliancefunctie en de getroffen maatregelen bij gesignaleerde tekortkomingen en overtredingen.

Interdisciplinair netwerk beschikbaar

Bij de inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving, het benoemen van de juiste compliance risico’s en de invoering van effectieve beheersmaatregelen is het soms zinvol interdisciplinair samen te werken. Er is een netwerk van professionals beschikbaar.